Books and Magazines

Mniejszości w wyborach Wybory mniejszości-226559

Mniejszości w wyborach Wybory mniejszości

86238802313KS

New product

45,00 zł

Miejsce mniejszości narodowych i etnicznych w życiu politycznym jest ważnym wskaźnikiem demokratyzacji stosunków politycznych. Zostało to dostrzeżone i potwierdzone w wielu międzynarodowych standardach praw człowieka, w szcze­gólności dotyczących praw mniejszości narodowych. Jedną z form partycypacji poli­tycznej mniejszości jest udział w wyborach, co wpływa na integrację społeczności, uwidacznia procesy mobilizacji politycznej mniejszości, umożliwia pełniejszą arty­kulację potrzeb i postulatów poszczególnych środowisk oraz wykazuje umacnianie (lub osłabianie) pozycji liderów i organizacji związanych z daną grupą.Przedstawiona czytelnikowi praca zbiorowa bez wątpienia nie wyczerpuje tema­tyki politycznej partycypacji mniejszości w wyborach. Jeśli jednak będzie służyć lepszemu poznaniu i zrozumieniu zachodzących procesów i zjawisk związanych z tą problematyką, zachęcając do dalszych eksploracji i dyskusji, cel opracowania zostanie osiągnięty. Ze wstępu

 • Ciężar: 0.516
 • Format: 17.1x23.9
 • ISBN: 9788379721054
 • Języki: polski
 • Kod wydawcy: 20413
 • Objętość: 304
 • Oprawa: Miękka
 • PKWiU: 58.11.1
 • Redakcja: Mieczkowski Janusz
 • Rok wydania: 2017
 • Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
 • Wysokość: 15

Write a review

Mniejszości w wyborach Wybory mniejszości

Mniejszości w wyborach Wybory mniejszości

Related Products

Categories

Product successfully added to the product comparison!